Banco P/ Banho S/ Encosto C/ Alca 100Kg [Ref: Fst5202] - Zimedical